Monthly Archives: Kwiecień 2013

Wiosna.

‚Nawet nie wiem, czy chce mi się obiecywać sobie cokolwiek. Nawet jeśli założę na wstępie, że w ową obietnicę następnie uwierzę’ zanotował z bliżej nieokreśloną satysfakcją.