Tag Archives: tu coś chyba powinno być

Intymność.

‚Podstawą intymnej konwersacji jest gruntowne zniszczenie istniejących konwencji i stworzenie nowych dostosowanych do uczestników rozmowy.
Jednocześnie, w efekcie nikt inny z owej rozmowy nic nie zrozumie’ zapisał.
Boskie, zacmokał z uwielbieniem, stawiając kropkę.